Kontakt

Ing. Ľubomír Rapán

vedúci popredajných služieb/servisný poradca

Martin Kosnovský

špecialista náhradných dielov Mercedes-Benz

Marián Pastierik

servisný poradca Mercedes-Benz

BCI - S&T, s.r.o.