Man servicecare

PREHĽAD

  • Istota plánovania a kalkulácie Pevné intervaly údržby sa starajú o lepšie zaistenie pred neočakávanými opravami.
  • Riešenia na mieru MAN má na každú požiadavku vhodnú servisnú zmluvu. Rozsah služieb sa postará o požadovanú ochranu a dá sa kedykoľvek individuálne prispôsobiť.
  • Maximálna hospodárnosť Plánovateľné servisné a kontrolné práce znižujú riziká neočakávaných nákladov na opravu a výpadkov vozidiel.
ZMLUVA JE PRÍSĽUB


Dávame vám naše slovo. A náš servis. Istota sa zíde vždy a v každom vzťahu, zvlášť pri obchodovaní. Istota minimalizuje riziko.

MINIMALIZÁCIA RIZÍK

V prepravnej oblasti spočívajú riziká napr. vo forme neočakávaných nákladov na opravy alebo výpadkov vozidiel. Pred týmito rizikami a neistotou z hľadiska výšky nákladov vás chránia MAN ServiceContracts, ktoré predstavujú ponuku služieb, ktorá integruje všetky servisné a inšpekčné práce, pričom rozsah výkonov možno individuálne rozšíriť.

ZJEDNODUŠENIE VAŠEJ ADMINISTRATÍVY

Vďaka MAN ServiceContracts získajú vaše vozidlá profesionálny servis v až 1 300 európskych servisných sieťach MAN. Súčasne MAN ServiceContracts zabezpečia odľahčenie vašej administratívy, aby ste sa ešte intenzívnejšie mohli venovať kľúčovému aspektu svojho obchodovania, ako aj to, aby vaše údržbové náklady už viac neboli neznámou a neustále sa meniacou nákladovou položkou. To je podstatou nášho prísľubu.

PREHĽAD VAŠICH VÝHOD

Celkom jasne: Ochrana pred nepríjemnými finančnými prekvapeniami, pretože so MAN ServiceContracts výrazne znížite svoje riziko nákladov v dôsledku neplánovaných opráv pri narastajúcom veku vozidla. 

Dodatočný zisk: Optimálne prispôsobená technika vozidla tiež znamená citeľnú úsporu pohonných hmôt.

"ONE-STOP-SHOPPING" - VŠETKO Z JEDNEJ RUKY

Krátke trasy, jeden kontaktný partner, kompletný servis, realizácia vrátane servisných prác, kontroly faktúr a vysvetlenie v prípade žiadosti o záruku alebo kulanciu. O všetko sa postaráme my, aby ste sa vy mohli sústrediť na to, čo je podstatné: svoju prácu.

OPTIMÁLNY STAV VOZIDLA

Profíci pre profíkov. Odborná údržba a opravy školeným personálom servisov MAN a výlučné používanie originálnych dielov MAN, ako aj originálnych dielov MAN ecoline, zaručuje maximálnu mieru bezpečnosti a funkčnosti vozidiel MAN.

MINIMALIZÁCIA PRESTOJOV

Predvídavé plánovanie a preventívne opravy výrazne podporujú dosahovanie cieľa podstatne vyššej istoty používania vozidiel MAN. Z optimalizovanej dostupnosti vyplýva úspora nákladov a efektivita – vyššia miera používania, vyšší zisk.

Aktuálna akciová
ponuka MAN

Využite cenové výhody pre MAN Originálne náhradné dielce®: Vďaka maximálnym výhodám a minimálnym nákladom sa to oplatí. Zoznámte sa s celým radom náhradných dielov v akciovej ponuke.

Stiahnuť